MOS met Gloobje!

MOS met Gloobje!

donderdag 16 februari 2017

Dikke truiendag bij de kleuters!

Ook in de kleuterklassen werden de verwarmingen een graadje lager gezet! Nanouk vertelde aan de kinderen dat ze in gevaar is. De kleuters deden met veel plezier mee aan deze activiteit!
Bombaloe kwam ook een woordje uitleg geven..


 We zingen en dansen om de aarde af te koelen!


Dikke truiendagDeze ochtend werden we opgewacht door de leerlingenraad. Zij stonden klaar om ons een leuk opwarmingsdansje aan te leren. Gloobje en Gobline vonden het geweldig. Zij kondigden ook aan de we in de namiddag een groot spel met de hele school gingen spelen!Het zesde leerjaar warm ingeduffeld met 10 laagjes kleren aan, klaar voor het spel!


Na de middag gingen we aan de slag. De kinderen werden in 20 groepen verdeeld en iedere groep had een mascotte, die zagen er wel een beetje gek uit want ze hadden heel veel T-shirts, truien, mutsen en sjaals aan. Dat was omdat zij symbool stonden voor de aarde die opwarmt. Meester Steven stelde ons tien vragen over het klimaat en iedere keer dat een groepje het antwoord juist had, mocht de mascotte een kledingstuk uittrekken. Zo koelden we de aarde steeds een beetje meer af. Om het niet koud te krijgen deden we tussen elke vraag door een leuk dansje. Iedereen deed goed mee, wat was het fijn.

Enkele sfeerbeelden tijdens het spel ...maandag 13 februari 2017

Aankondiging: dikke truiendag!

Donderdag 16 februari: Dikketruiendag op onze school!
 
 
Geachte ouders, 

In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. 
Omdat er door menselijke activiteit te veel CO2 in de atmosfeer terechtkomt, begint het poolijs op de Noord- en Zuidpool te smelten, stijgt de zeespiegel en verandert ons klimaat. 

Klimaatverandering is een globaal probleem dat we ook in Vlaanderen gaan voelen. Daarom moet dit binnen en buiten Vlaanderen aangepakt worden. Het thema van dit jaar is dan ook ‘Samen beresterk voor een ‘cool’ klimaat!

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, moeten we vooral naar onnodig energiegebruik kijken. We willen als MOS-school wat zorgzamer leren omspringen met ons energieverbruik. 
Daarom zal onze school op donderdag 16 februari 2017 ingaan op de oproep van het  Departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse overheid  om deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’ en  actie  te ondernemen tegen de opwarming van de aarde en het smelten van het poolijs. Daarom is de slogan dit jaar ‘Hou het poolijs koel!’.
Op deze dag zullen we de verwarming op school een graadje minder zetten en daarom vragen we aan onze leerlingen om een extra dikke trui aan te trekken.

Vriendelijke groeten.
 De directie en het MOS-team