MOS met Gloobje!

MOS met Gloobje!

dinsdag 11 december 2018

pretparken bouwen met aandacht voor het milieu

De klimaatvosjes en lamacorns van Pius X hebben in groepjes een pretpark ontworpen met aandacht voor groene energie. Windmolens op de top van een achtbaan, zonnepanelen, een hotel met op de top een windmolen die alle bezoekers van stroom voorziet, elektrische wagentjes en een bliksemvanger die het pretpark een volledig jaar van stroom voorziet! Er was ook aandacht voor een groene omgeving en veel bloemen!  Wij zijn fier op onze klimaatbende!
maandag 10 december 2018

energie op school

De klimaatvosjes en de MOSLamacorns van Pius X kropen in de huid van energiedetectives om energievreters in de klassen op te sporen. Met behulp van de meetinstrumenten van de energiekoffer gingen we na hoe warm het in de klassen is, of er goed geventileerd wordt, of er verdeelknoppen zijn, hoeveel licht er is en hoe de klas zelf omgaat met energie besparen. Hieruit zullen later acties vloeien. In de klas deden we ook proefjes rond elektriciteit en energiezuinige lampen. We speelden ook een spel van de energiedoos waarbij we in groepjes een stad moesten voorzien van energie en besparingsmaatregelen. We maakten nogmaals kennis met hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie, een degelijk netwerk, energieopslag en de voordelen van energiebesparing.

dinsdag 4 december 2018

de bende van de vos: elektriciteit en energie

Vandaag kwam de preventieadviseur van de scholengemeenschap, meester Frederik, vertellen over elektriciteit en energie.
We hebben nu een beter zicht op hoe elektriciteit gemaakt wordt en op de voor- en nadelen van energiebronnen.Bovendien gingen we na welke de grote verbruikers zijn op onze school en wat sluipverbruik is. Er hangen buislampen in onze klas, een goede keuze, maar ook dit kost 1 euro per dag om te laten branden. Als we dit vermenigvuldigen met het aantal klassen en aantal schooldagen beseffen we dat dit een hoog verbruik is en veel kost.

Nu zullen we zelf op onderzoek gaan en kijken welke acties we kunnen ondernemen om het energieverbruik te verminderen.